मुख्य पान   |   संपर्क साधा   |   आत्मा एम.आय.एस

Refined Market Strategy Supplement Jalgaon
यशोगाथा
अ.क्र. वर्ष कार्यालय यशोगाथा नांव विवरण
1 2016-17 ता.कृ.अ. धरणगाव Pathara vadi Pathara vadi Download
2 2016-17 ता.कृ.अ. अंमळनेर Bhendi Bhendi Download
3 2016-17 ता.कृ.अ. जळगाव Polyhouse Polyhouse Download
4 2015-16 ता.कृ.अ. भडगाव Sweet corn Yashogatha Sweet corn Yashogatha Download
5 2015-16 ता.कृ.अ. भडगाव madumaka from TAOBhadgaon madumaka 2016 Download
6 2015-16 ता.कृ.अ. पाचोरा डाळिंब स्कट्रिगबॅग प्रात्यक्षिके डाळिंब स्कट्रिगबॅग प्रात्यक्षिके Download
7 2015-16 ता.कृ.अ. चाळीसगाव भुईमुंग माल्चिंग भुईमुंग माल्चिंग Download
8 2015-16 ता.कृ.अ. चाळीसगाव कुकुटपालन-जात गिरीराज कुकुटपालन-जात गिरीराज Download
9 2015-16 ता.कृ.अ. धरणगाव Barasim Yashogatha Barasim Yashogatha Download
10 2015-16 ता.कृ.अ. धरणगाव Bhendi Bhendi Yashogatha Download
11 2015-16 ता.कृ.अ. एरंडोल Bhendi Bhendi Download
12 2015-16 ता.कृ.अ. एरंडोल Murghas Murghas Download
13 2015-16 ता.कृ.अ. एरंडोल Fodder Murghas & Hydrophonic Download
14 2015-16 ता.कृ.अ. रावेर काढणीपश्चात व्यवस्थापन काढणीपश्चात व्यवस्थापन Download
15 2015-16 ता.कृ.अ. जळगाव Mirchi Yashogatha Mirchi Yashogatha Download
16 2015-16 ता.कृ.अ. जळगाव Seed Treatment Seed Treatment Download
17 2014-15 ता.कृ.अ. भडगाव पिक - बेबीकॉर्न मका पिक - बेबीकॉर्न मका Download
18 2014-15 ता.कृ.अ. जामनेर कृषि पिक प्रात्यक्षिके कृषि पिक प्रात्यक्षिके Download
19 2014-15 ता.कृ.अ. धरणगाव न्यूट्रीफाईड न्यूट्रीफाईड Download
20 2014-15 ता.कृ.अ. एरंडोल पिक - बेबीकॉर्न पिक - बेबीकॉर्न Download
21 2014-15 ता.कृ.अ. भुसावळ बटाटा पिक प्रात्यक्षिके बटाटा पिक प्रात्यक्षिके Download
22 2014-15 ता.कृ.अ. भुसावळ Sweet corn Sweet corn Download
23 2014-15 ता.कृ.अ. भुसावळ Soyabeen Farm School Download
24 2014-15 ता.कृ.अ. भुसावळ Onion Farm School Download
25 2014-15 ता.कृ.अ. भुसावळ Barseem Invogative Demo Download
26 2014-15 ता.कृ.अ. बोदवड झेंडू फुले झेंडू फुले Download
27 2013-14 ता.कृ.अ. पाचोरा BHAJIPALA PIK PRTYAKSHIK VANGI YASHOGATHA PIK PRTYAKSHIK YASHOGATHA Download
28 2013-14 ता.कृ.अ. पाचोरा KIMAN KAUSHALYA SHETISHALA SHETI SHALA YASHOGATHA Download
29 2013-14 ता.कृ.अ. पाचोरा SALGNA VIBHAG BARSIM PIK YASHOGATHA PIK PRTYAKSHIK YASHOGATHA Download
30 2013-14 ता.कृ.अ. पाचोरा mirchi yashogatha pik pratyakshik yashogatha Download
31 2013-14 ता.कृ.अ. पाचोरा SETISHALA HOLE (MOSAMBI) MOSAMBI PIK SHETISHALA YASHOGATHA Download
32 2013-14 ता.कृ.अ. पाचोरा SHETISHALA PIMPALGAON HARE BHAJIPALA SHETISHALA Download
33 2013-14 ता.कृ.अ. पाचोरा SAMRAT RAMJI SHINDE GOOD WORKER FARMER Download
34 2013-14 ता.कृ.अ. जामनेर Soyabean Farm School Yashogatha SOYABEAN Download
35 2013-14 ता.कृ.अ. जामनेर BARSEEM YASHOGATHA BARSEEM Download
36 2013-14 ता.कृ.अ. जामनेर SEED TREATMENT SEED TREATMENT Download
37 2013-14 ता.कृ.अ. धरणगाव Kanda Yashogatha Agriculture Sectore Download
38 2013-14 ता.कृ.अ. धरणगाव Barsim Yashogatha Allied Sectore Download
39 2013-14 ता.कृ.अ. एरंडोल SHRI PRAVIN PATILs Success story Mr Pravin patil has taken training at HTC Pune under ATMA and now he has established his own poly ho Download
40 2013-14 ता.कृ.अ. अंमळनेर honeybee & barsim salgana prashik Download
41 2013-14 ता.कृ.अ. अंमळनेर Shetishala Groundnut Download
42 2013-14 ता.कृ.अ. अंमळनेर Shetishala Groundnut Download
43 2013-14 ता.कृ.अ. अंमळनेर Shetishala Groundnut Download
44 2013-14 ता.कृ.अ. अंमळनेर Shetishala Groundnut Download
45 2013-14 ता.कृ.अ. अंमळनेर Shetishala Groundnut Download
46 2013-14 ता.कृ.अ. अंमळनेर Shetishala Groundnut Download
47 2013-14 ता.कृ.अ. रावेर चैतन्य महिला कृषि विज्ञान मंडळाची यशोगाथा कृषि विस्तार व समाजकार्य Download
48 2013-14 ता.कृ.अ. रावेर आदीवासी भागात चांगले काम करणारे चंद्रशेखर महाजन कठीण परिस्थितित चांगले काम करणारे चंद्रशेखर महाजन Download
49 2013-14 ता.कृ.अ. मुक्ताईनगर SEED TREATMENT SEED TREATMENT Download
50 2013-14 ता.कृ.अ. मुक्ताईनगर BARSEEM YASHOGATHA BARSEAN Download
51 2013-14 ता.कृ.अ. मुक्ताईनगर Soyabean Farm School Yashogatha SOYABEAN Download
52 2013-14 ता.कृ.अ. भुसावळ VIlas Bhole Suc Story Download
53 2013-14 ता.कृ.अ. भुसावळ Thibak SS Download
54 2013-14 ता.कृ.अ. भुसावळ Cabbage FS Download
55 2013-14 ता.कृ.अ. भुसावळ Emu SS Download
56 2013-14 ता.कृ.अ. बोदवड soyabeen yashogatha soyabeen yashogatha Download
57 2013-14 ता.कृ.अ. बोदवड Honey beekeeping Yashogatha Honey beekeeping Yashogatha Download
58 2013-14 ता.कृ.अ. जळगाव Demo 2 Ajwain Download
59 2013-14 ता.कृ.अ. जळगाव Demo 3 Berseem Download
60 2013-14 ता.कृ.अ. जळगाव FS Dalimb Download
61 2013-14 ता.कृ.अ. जळगाव Demo Panvel Download
62 2012-13 ता.कृ.अ. जामनेर हरभरा शेतीशाळा हरभरा शेतीशाळा Download
63 2012-13 ता.कृ.अ. जामनेर मिरची शेतीशाळा मिरची शेतीशाळा Download
64 2012-13 ता.कृ.अ. चाळीसगाव Allied Sector kukut palan demo kukutpalan demo Download
65 2012-13 ता.कृ.अ. चाळीसगाव SHETISHALA ONION CROP ONION CROP Download
66 2012-13 ता.कृ.अ. चाळीसगाव SHETISHALA BRINGJAL CROP BRINGJAL CROP Download
67 2012-13 ता.कृ.अ. धरणगाव GAT YASHOGATHA , DHARANGAON ADARSH SHETKARI KRUSHI VIDYAN MANDAL , SATKHEDA Download
68 2012-13 ता.कृ.अ. रावेर जागृती महिला कृषि विज्ञान मंडळ, मस्कावद कृषि विषयक कार्य Download
69 2012-13 ता.कृ.अ. रावेर सेंद्रीय शेती करणारे श्री. दिलीप पाटील ऐनपूर सेंद्रिय शेती Download
70 2012-13 ता.कृ.अ. रावेर पौणे तीन एकरात तेहतिस क्विंटल तुरीचे उत्पादन- मुकेश पाटील तांदळवाडी नवीन प्रयोग करणारे मौजे तांदळवाडी येथील श्री. मुकेश पाटील Download
71 2012-13 ता.कृ.अ. रावेर पौणे तीन एकरात तेहतिस क्विंटल तुरीचे उत्पादन- मुकेश पाटील तांदळवाडी नवीन प्रयोग करणारे मौजे तांदळवाडी येथील श्री. मुकेश पाटील Download
72 2012-13 ता.कृ.अ. रावेर शेतीशाळा - वांगी शेतीशाळा - वांगी Download
73 2012-13 ता.कृ.अ. यावल कांदा शेतीशाळा यशोगाथा कांदा शेतीशाळा यशोगाथा Download
74 2012-13 ता.कृ.अ. यावल वांगी शेतीशाळा यशोगाथा कमी कालावधीत जास्त उत्पादन Download
75 2012-13 ता.कृ.अ. मुक्ताईनगर कांदा शेतीशाळा कांदा शेतीशाळा Download
76 2012-13 ता.कृ.अ. मुक्ताईनगर केळी शेतीशाळा केळी शेतीशाळा Download
77 2012-13 ता.कृ.अ. जळगाव SHetishala Farm School Download